นายทองสุข สว่างงาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ประวัติ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
คณะกรรมการสถาน
ศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะครู
   อนุบาลศึกษาปีที่ 1-3
   ประถมศึกษาปีที่ 1
   ประถมศึกษาปีที่ 2

   ประถมศึกษาปีที่ 3
   ประถมศึกษาปีที่ 4
   ประถมศึกษาปีที่ 5
   ประถมศึกษาปีที่ 6
   มัธยมศึกษาปีที่ 1
   มัธยมศึกษาปีที่ 2
   มัธยมศึกษาปีที่ 3
   มัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูประจำลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาอังกฤษ
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานแนะแนว
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี)
เทศบาลนครนครราชสีมา
เผยแพร่ผลงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ประชาสัมพันธ์
บูรพานิวส์
เสียงตามสาย
หนังสือน่าอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) : Welcome to Burapha Wittayakorn School Website.
D

   
>>วันที่ 22 ตุลาคม 2557
คณะครูนำนักกีฬาของโรงเรียน
เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา อปท. เมืองแปะเกมส์  จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2557
แบตมินตันนักกีฬาร.ร.ท.1 ชนะบุรีรัมย์ 2:0,
วอลเล่ย์บอลชายหาด ชนะชัยภูมิ 3:1,
วิ่งกระโดดไกลชาย 12 ปี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1.

สรุปเหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ เหรียญทองแดง 2 เหรียญ
>>ชมภาพกิจกรรม
>>วันที่ 10 ตุลาคม 2557
โรงเรียนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเข้าสู่อาเซียน

>>ชมภาพกิจกรรม

>>วันที่ 9 ตุลาคม 2557
นายทองสุข สว่างงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร และคณะครู
ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ
นายสุนทร ส่วนบุญ นักการภารโรงโรงเรียน
>>ชมภาพกิจกรรม

>>วันที่ 9 ตุลาคม 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่วมกับโรงเรียนเทศาบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการผลิตสื่อการเรียนรู้
ดัวย Application สำหรับอุปกรณ์แท็บเล็ต"
>>ชมภาพกิจกรรม
>>วันที่ 5 กันยายน 2557
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
>>ชมภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

a
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

๗๕๖ ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๔๔-๒๔๓๕๐๐ โทรสาร. ๐๔๔-๒๔๘๔๒๓

a