A

D

D

D

D
 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) : Welcome to Burapha Wittayakorn School Website.

D

 
 
>>วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมทอดผ้าป่า ณ วัดบูรพ์
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
>>ชมภาพกิจกรรม

>>วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา
ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี
>>ชมภาพกิจกรรม

>>วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
รับมอบทุนการศึกษา ในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน
เป็นเงิน 225,000 บาท จากนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร
นครราชสีมา โดยนายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนคร
นครราชสีมา และสมาชิกเทศบาลฯเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้..
>>ชมภาพกิจกรรม
>>วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา
>>ชมภาพกิจกรรม

>>วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ส.ต.ท.นพวัชญ์ โพธิ์งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายส่งเสริม คณะครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้น ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี
>>ชมภาพกิจกรรม

>>วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญ
ถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา และเวียนเทียน ณ วัดบูรพ์ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
>>ชมภาพกิจกรรม
>>วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นายสยามรัฐ กำไลนาค รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดงาน โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม โดยวันนี้ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ
ที่วัดอีสาน
>>ชมภาพกิจกรรม
>>วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา
>>ชมภาพกิจกรรม

a
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

756 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-243500 โทรสาร. 044-248423

a