นายทองสุข สว่างงาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ประวัติ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
คณะกรรมการสถาน
ศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะครู
   อนุบาลศึกษาปีที่ 1-3
   ประถมศึกษาปีที่ 1
   ประถมศึกษาปีที่ 2

   ประถมศึกษาปีที่ 3
   ประถมศึกษาปีที่ 4
   ประถมศึกษาปีที่ 5
   ประถมศึกษาปีที่ 6
   มัธยมศึกษาปีที่ 1
   มัธยมศึกษาปีที่ 2
   มัธยมศึกษาปีที่ 3
   มัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูประจำลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาอังกฤษ
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานแนะแนว
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี)
เทศบาลนครนครราชสีมา
เผยแพร่ผลงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ประชาสัมพันธ์
บูรพานิวส์
เสียงตามสาย
หนังสือน่าอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) : Welcome to Burapha Wittayakorn School Website.
D

   
>>วันที่ 5 กันยายน 2557
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
>>ชมภาพกิจกรรม
>>วันที่ 5 กันยายน 2557
ภาพแห่งความสำเร็จและกิจกรรม
ในวันแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
>>ชมภาพกิจกรรม

>>วันที่ 4 กันยายน 2557
นายสยามรัฐ กำไลนาค รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและนักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
>>ชมภาพกิจกรรม

>>วันที่ 2 กันยายน 2557
นายณัฐนนท์  กลโคกกรวด
นางสาวกุลสตรี ถ่ายจอหอ
เด็กหญิงอารียา ฉลาดกลาง
สามนักเรียนคนเก่งของโรงเรียน
เข้าร่วมรับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี2557
>>ชมภาพกิจกรรม
>>วันที่ 28 สิงหาคม 2557
คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมงาน "Reading funfair"
มีการแข่งขันเล่านิทานและแนะนำหนังสือ
ซึ่งตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ
การเล่านิทานประเภท "Fun fair"
และ "ประเภทเนื้อหาตรงใจวัยเรียน"
>>ชมภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

a
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

๗๕๖ ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๔๔-๒๔๓๕๐๐ โทรสาร. ๐๔๔-๒๔๘๔๒๓

a