A

D

D

D

D
 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) : Welcome to Burapha Wittayakorn School Website.

D
>>วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครราชสีมา เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ซึ่งในปีนี้โรงเรียนใช้ชื่องานว่า "วิชาการพัฒนา บูรพาก้าวไกล">>ชมภาพกิจกรรม
>>วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ในโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง">>ชมภาพกิจกรรม
>>วันที่ 19 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จัดโครงการทบทวนเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเดินทางไกล
และ อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ประจำปี 2556
>>ชมภาพกิจกรรม
>> วันที่ 14-15 ธันวาคม 2556 บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงานการปฏิรูปการเรียนรู้
ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาการเรียนการสอน
>>ชมภาพกิจกรรม
>>ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้มีนิสัยรักการออกกำลังกายอีกด้วย ยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยค่ะ>>ชมภาพกิจกรรม

 

 

 


รับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น
สนใจติดต่อ โทร.081-7252824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

756 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-243500 โทรสาร. 044-248423

a