ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 Tel. 054597359

Juntima@phrae1.go.th

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00